Trädgård - Ge gräsmattan kärlek i höst!

Siiri
13 september 2019

Så här på hösten brukar gräsmattan bli grönare igen eftersom luftfuktigheten ökar, men den blir absolut inte ledsen om den kan få lite extra kärlek. Eftersom den fortsätter att växa ända tills snön faller, så behöver den en omgång gödsel på hösten. Detta även för att gräsmattan behöver avmognas inför vintervilan. Men det är viktigt att inte använda sig av ett kväverikt gödsel, använd er av ett höstgödsel. Det innehåller fosfor, kalium och spårämnen. Fosforn hjälper gräset inför vintervilan och hjälper till med bildandet av nya blomanlag till nästa år. Kalium gör gräset mer motståndskraftigt mot kyla. Spårämnena ser till att gräset inte drabbas av bristsjukdomar.

Vid sista klippningen av gräsmattan inför vintern är det bra om den inte klipps för kort, men det är inte heller bra om den är för lång. Den bästa höjden är ca 4-5 cm. Om det ligger löv i drivor är det bra om dessa krattas bort, men lite löv är bra att köra över med gräsklipparen då det kommer bli näring till gräset.

Glöm inte heller att mossbekämpa om det är mossa i gräsmattan.

Tidig höst är dessutom den bästa tiden för att anlägga en ny gräsmatta eftersom det är svalare och fuktigare, vilket innebär att det är lättare för gräset att etablera sig.

Ha nu en riktigt härlig helg!