Trädgårdsdesign - Platsens förutsättningar

Siiri
7 mars 2023

Vid planeringen av en trädgård är platsens förutsättningar otroligt viktiga att ta hänsyn till. 

Till en början, vilken stil har huset och eventuella övriga byggnader? Vilken färg har fasad och tak? Vilka material används i trädgården och vill man bevara något av dessa?

Vill du ha färger som går ton-i-ton eller som kontrasterar. Det är lätt att välja många olika färger. Vill man undvika ett rörigt intryck är det oftast bäst med ett fåtal, väl utvalda färger, material och växter. 

Kontrasterande bladverk

Finns det blickfång eller siktlinjer som man vill bevara, ta fram eller förstärka på något sätt? Vad ser man inifrån huset och från olika rum i huset?

 

Blickfång

Finns det behov av insynsskydd? Vilka växter finns idag och vill man bevara några av dessa? Vilken växtzon ligger trädgården i? Olika växter klarar nämligen olika växtzoner.

Finns det några köldhål eller platser som är varmare än andra? Behövs det skydd mot vind någonstans? Eller vill man ha in mer sol eller behövs det mer skugga?

Vad är det för jordmån i trädgården, är det lerigt, sandigt eller mullrikt? Hur djupt är matjordslagret? Är vissa platser torrare än andra, eller blir det vatten ståendes på vissa platser?

 

Sol, vind och jordmån är avgörande i planeringen snarare än vad man tycker känns som de rätta placeringarna.

Det är viktigt att utgå från de förutsättningar respektive plats har, annars jobbar man i motvind och får en betydligt mer skötselintensiv trädgård. 

Jag hjälper er gärna med detta, jag är bara ett mail eller samtal bort!